VIET IP BOX  – A Vietnamese Media box

Everything you need

  • Không cần gắn dĩa – chỉ cần internet.
  • Không cần smart TV – chỉ cần TV thường.
  • Thích hợp cho mọi giới.
  • Dễ sử dụng, lý tưởng cho người lớn tuổi.
FREE SHIPPING

What Our Customers are Saying

“Cool! easy to setup and use. My grandpa loved it”
Ben Vu
“Rẻ và tiện lợi hơn nhiều so với gắn đĩa”
Loan Do
“Hình không bị đứng như các loại hộp IPTV khác”
Tan Tran, VIP Nails