Order Now

Everything you need

  • Không cần gắn dĩa – chỉ cần internet.
  • Không cần smart TV – chỉ cần TV thường.
  • Nhiều chương trình giải trí đặc sắc hải ngoại và trong nước.
  • Xem trên 10 kênh Việt Ngữ hải ngoại và trên 30 kênh trong nước.
  • Thích hợp cho mọi giới.
  • Dễ sử dụng, lý tưởng cho người lớn tuổi.
FREE SHIPPING

Gởi Miễn Phí Trên Toàn Nước Mỹ

What Our Customers are Saying

“Cool! easy to setup and use. My grandpa loved it”
Ben Vu
“Rẻ và tiện lợi hơn nhiều so với gắn đĩa”
Loan Do
“Hình không bị đứng như các loại hộp IPTV khác”
Tan Tran, VIP Nails