Everything you need

The amazing TV box concept – The VIET IP BOX

  • Không lệ phí hàng tháng
  • Không cần gắn dĩa – chỉ cần internet
  • Thích hợp cho mọi giới
  • Dễ sử dụng, lý tưởng cho người lớn tuổi
FREE SHIPPING

Take an Extra

Use coupon code: SAVE20

(Expires: 05/01/2021)

Buy 1st box get 

 $30 Off

for the next one

(must be same order)

Trên toàn quốc Hoa Kỳ

ORDER NOW

What Our Customers are Saying

“Cool! easy to setup and use. My grandpa loved it”
Ben Vu
“Rẻ và tiện lợi hơn nhiều so với gắn đĩa”
Loan Do
“Hình không bị đứng như các loại hộp IPTV khác”
Tan Tran, VIP Nails
“Xem được nhiều kênh từ những đài truyền hình khác nhau nên không bị nhàm chán”
John Nguyen